Organizator

 

 

Patronat honorowy

 

J.M. Rektor Politechniki Opolskiej

prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

Patronat naukowy

 

Komitet Budowy Maszyn PAN

oraz

Sekcja Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN

Komunikat I

Opublikowany: 20.03.2019

Komunikat I

 

Tematyka konferencji

XIII SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM

 • Badania zjawisk fizycznych w procesie skrawania
 • Mmodelowanie i symulacja procesu skrawania oraz operacji obróbkowych
 • Rozwój materiałów narzędziowych i powłok nakładanych na ostrza skrawające
 • Rozwój konstrukcji narzędzi skrawających i uchwytów narzędziowych
 • Optymalizacja operacji obróbkowych
 • Badania i ocena jakości technologicznej warstwy wierzchniej
 • Problemy wydajności i jakości obróbki w różnych sektorach wytwórczych
 • Hybrydowe procesy obróbki materiałów trudnoskrawalnych
 • Zastosowanie technologii IT w procesach obróbkowych
 • Ekologia w obróbce skrawaniem
 • Metrologia procesu i systemu obróbkowego

XLII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ

 • Podstawy nowych technologii procesów obróbki ściernej
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie budowy i technologii narzędzi ściernych
 • Monitorowanie i optymalizacje procesów obróbki ściernej i erozyjnej
 • Badanie i ocenę topografii obrobionych powierzchni oraz właściwości fizycznych warstwy wierzchniej
 • Modelowanie procesowi operacji obróbki ściernej
 • Procesy mikronagniatania oraz metody i zastosowania obróbki elektrochemicznej;
 • Hybrydowe procesy obróbki ściernej
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów obróbki powierzchniowej

Forma obrad

 • Sesje plenarne
 • Obrady w sekcjach tematycznych
 • Prezentacje firm i producentów
 • Showroom producentów

Ważne daty

 • 15.04.2019

  Nadesłanie karty zgłoszeniowej oraz streszczenia referatu

 • 10.06.2019

  Nadesłanie pełnego tekstu referatu

 • 28.06.2019

  Zakwalifikowanie referatów do druku po recenzji

 • 12.07.2019

  Wniesienie opłaty za uczestnictwo

 • 02.09.2019

  Komunikat z programem konferencji

 • 11-12.09.2019

  Konferencja